. :  c a n   g e n e r  : .  .                                 

C O N T A C T E : 

Si desitjeu informació sobre la disponibilitat de Can Gener o per qualsevol altra consulta, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres:

Irene Tornafoch

Mòbil  680.655.800

Casa  972.549.093

 

També ho podeu fer per correu electrònic a la següent adreça:

                                cangenergmail.com

 

A MÉS, DISPOSEM DEL MIRGOLER, UNA ALTRA CASA DE TURISME RURAL SITUADA TAMBÉ A CAPMANY. PREMEU L'ENLLAÇ:

                                            e l   m i r g o l e r

  i n i c i
  l a  c a s a
 l l o c s  d ' i n t e r è s
 p r e u s
 c o m   a r r i b a r
  c o n t a c t e
        .  :  T  U  R  I  S  M  E      R  U  R  A  L  :  .
        Aquesta web s'ha dissenyat per a una resolució de 1024 x 768